Komisja Rewizyjna:

 1. Jarosław Intek – Przewodniczący Komisji
 2. Bogumiła Ulanowska – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Alina Śmigiel
 4. Marcin Kula
 5. Zenobia Kubicka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Andrzej Ziarek – Przewodniczący Komisji
 2. Mariusz Stokłosa – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Krzysztof Galerczyk

Komisja Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy:

 1. Przemysław Ficner – Przewodniczący Komisji
 2. Alina Śmigiel – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Andrzej Dela
 4. Jarosław Suski
 5. Zygmunt Muszyński

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

 1. Łukasz Kempa – Przewodniczący Komisji
 2. Romuald Fedorczak – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Grzegorz Zwarycz
 4. Krzysztof Galerczyk
 5. Zygmunt Muszyński

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego:

 1. Grzegorz Zwarycz – Przewodniczący Komisji
 2. Paweł Zwolski – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Andrzej Ziarek
 4. Łukasz Kempa
 5. Marcin Kula