Wybór projektów do „Planu Doskonalenia

Siódmego marca 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu CAF. Głównym celem było spotkanie członków zespołów samooceny, gdzie omówiono dotychczasowe prace oraz plany następnych działań. Koordynator przedstawił wyniki prac zespołu uzyskane w toku wieloetapowej oceny prowadzonej pod nadzorem specjalisty zewnętrznego i dalej samodzielnie, zgodnie z kryteriami przyjętej metody. Zgodnie z zasadą 10-ciu kroków określił na jakim etapie prac się znajdujemy. Zgodnie z tym, iż sporządzono do przyjęcia przez Starostę sprawozdania z samooceny, jesteśmy po etapie 6 kroku. Sprawozdanie z samooceny Starosta przyjął 13.03.2017. Dalsze prace w ramach odbytych warsztatów pozwoliły na realizację kolejnego  7 kroku CAF-u, zmierzającego do sformułowania „Planu doskonalenia”, a mianowicie:

Zastosowano metodologie selekcji negatywnej poprzez wiedzę i wole członków zespołu odrzucając część z listy słabych stron po uzyskaniu consensusu w grupie(21 słabych stron z 26). W stosunku do pozostałej części listy zastosowano metodologie selekcji pozytywnej wybierając dwukrotnie( 9 słabych stron, następnie 7), aż do uzyskania listy jak poniżej. Pomocniczymi kryteriami były:

 1. Prostota projektu,
 2. Taniość projektu,
 3. Trwałość rezultatów,
 4. Oczekiwanie zmiany przez zespół pracowniczy,
 5. Siła oddziaływania projektu na obszar, w którym jest podejmowany.

Tematy projektów preferowanych przez zespół CAF i blisko jednomyślnie wskazanych do realizacji:

 1. Niedostateczny rozwój systemów motywacyjnych.
 2. Niedostatek wieloletnich analiz czynników zewnętrznych mogących wpływać na rozwój starostwa.
 3. Brak systemowych narzędzi pozyskiwania, analiz i skutecznego wdrażania pomysłów i inicjatyw pracowniczych.
 4. Niedostatek systemowych narzędzi współpracy z otoczeniem, opartej na umowach partnerskich.
 5. Niedorozwój socjologicznych narzędzi do analiz satysfakcji klientów i wizerunku w otoczeniu.
 6. Niska skuteczność systemu szkoleń kaskadowych i wewnętrznego przepływu wiedzy.
 7. Brak polityki i całościowego planu rozwoju systemów informatycznych.
 8. Brak systemu wskaźników i ich monitoringu w zakresie rozwoju pracowników.
 9. Brak stałych pomiarów stopnia dopasowania i wykorzystania kompetencji wiedzy i umiejętności pracownika na jego konkretnym stanowisku pracy.

W wyniku dyskusji, ocen i ostatecznego consensusu w grupie wskazano jako najmocniej znaczące następujące zagadnienia, które przedstawiono w kolejności mocy znaczenia według oceniających:

Brak polityki i całościowego planu rozwoju systemów informatycznych .

Brak systemu wskaźników i ich monitoringu w zakresie rozwoju pracowników.

Niedostateczny rozwój systemów motywacyjnych.

Niedostatek systemowych narzędzi współpracy z otoczeniem, opartej na umowach   

partnerskich.

Brak stałych pomiarów stopnia dopasowania i wykorzystania kompetencji wiedzy i

umiejętności pracownika na jego konkretnym stanowisku pracy.

Brak systemowych narzędzi pozyskiwania, analiz i skutecznego wdrażania pomysłów i

inicjatyw pracowniczych.

Niska skuteczność systemu szkoleń kaskadowych i wewnętrznego przepływu wiedzy.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Odrzucono:

Niedostatek wieloletnich analiz czynników zewnętrznych mogących wpływać na rozwój  

starostwa.

Niedorozwój socjologicznych narzędzi do analiz satysfakcji klientów i wizerunku w

otoczeniu.

Wyżej wytypowane słabe strony są podstawą do sformułowania projektów do planu doskonalenia w uzgodnieniu ze Starostą .

Koordynator CAF