Święto honorowych krwiodawców i wolontariuszy PCK

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli podsumował kończący się rok – rok szczególnie trudny, bo naznaczony wojną w Ukrainie. Szefowa nowosolskiego biura PCK Grażyna Krzyśko podkreśliła, że pomoc uchodźcom na taką skalę, jak była i nadal jest realizowana, jest możliwa dzięki pracy i wsparciu wielu osób i instytucji.

W gronie wyróżnionych Honorowa Odznaką PCK znalazł się ZSP nr 2 w Nowej SoliPodczas uroczystości w Centrum Aktywności Społecznej słowa podziękowania i dyplomy otrzymali przedstawicieli Powiatu Nowosolskiego i Miasta Nowa Sól, organizacji, firm, szkolnych kół wolontariatu oraz liczna grupa wolontariuszy, która w tym trudnym czasie wspierała działania PCK na terenie Nowej Soli i powiatu.

Listopad to również miesiąc, w którym obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Tradycyjnie już z tej okazji zostały wręczone odznaki dla Honorowych Dawców Krwi oraz Odznaki Honorowe PCK, wśród wyróżnionych znalazł się Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 2 w Nowej Soli.

Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych dawców krwi i wolontariuszy. Jesteście prawdziwymi bohaterami.