„Polsko – niemiecka fabryka zawodów”

W dniu 17 września 2019 r. Powiat Nowosolski  wspólnie z partnerem projektu Oberstufenzentrum Cottbus (OSZ Cottbus) realizował projekt pn.: „Polsko – niemiecka fabryka zawodów” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Celem projektu była integracja młodzieży polskiej i niemieckiej oraz zainspirowanie młodzieży do poznania świata zawodów poprzez aktywną edukację, która łączy naukę i zabawę.  

W ramach spotkania odbyły się warsztaty zawodowe w placówkach szkolnych tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. Uczestnicy projektu pod okiem doświadczonych warsztatowców uczestniczyli w ciekawych warsztatach zawodowych: ukojenie dla dłoni, makeup artist, trychologia kosmetyczna włosów, plecionki i dopinki, zdobienie muffinek, kuchnia molekularna, warsztaty carvingu oraz dekoracyjnego składania serwetek. Uczestnicy projektu poznali i pogłębili wiadomości na temat różnych grup zawodów. Młodzież podczas zajęć była gotowa do podejmowania różnego rodzaju działań, kreatywna i otwarta na wymianę doświadczeń.

Strona niemiecka otrzymała od strony polskiej dobrą praktykę w postaci warsztatów zawodowych.