Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Nowosolskiego ogłosił konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 r. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej Powiatu www.powiat-nowosolski.pl, w Informatorze Organizacji Pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Termin składania ofert upływa 8 marca 2024 r.