„Fach & fun = synergia i energia – przyjdź do nas i uwolnij ją“

“Fach & fun = synergia i energia – przyjdź do nas i uwolnij ją“ – to tytuł projektu, który Powiat Nowosolski realizował razem z niemieckich partnerem. Od 1 do 3 marca br. gościliśmy w Nowej Soli młodzież z zaprzyjaźnionego Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin Ausbildungswerkstatt z Fürstenwalde.
Celem projektu była integracja młodzieży polskiej i niemieckiej oraz promocja aktywnej edukacji, która łączy naukę i zabawę.
Uczestnicy polscy i niemieccy wzięli udział we wspólnych warsztatach aktorskich, aby przygotować show, w którym przedstawili kierunki kształcenia na pograniczu polsko-niemieckim. Show zaprezentowane zostało podczas III Nowosolskich Targów Pracy i Edukacji oraz w szkołach gimnazjalnych.
Projekt był formą promocji szkolnictwa zawodowego i zrealizowany został w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.