„COOLturalne transgraniczne spotkanie młodzieży”

W dniach od 1 do 3 czerwca br. r. Powiat Nowosolski wspólnie z partnerem projektu Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin Ausbildungswerkstatt z Fürstenwalde realizował projekt pn.: „COOLturalne transgraniczne spotkanie młodzieży”, w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.
Celem projektu była integracja młodzieży polskiej i niemieckiej poprzez wspólną edukację regionalną, która łączy naukę i zabawę, a także pogłębienie wiedzy na temat wspólnych korzeni na pograniczu polsko – niemieckim.
W ramach projektu młodzież z Polski i Niemiec wysłuchała prelekcji na temat historii rzeki Odra oraz przyrody Doliny Środkowej Odry na pograniczu polsko – niemieckim,
a także zapoznała się z historią Nowej Soli. Z regionalnym edukatorem poznawała historię i przyrodę Kolska oraz okolic, a także inne ciekawostki dotyczące tego terenu. Podczas trwania projektu młodzież uczestniczyła również w warsztatach naukowych prezentujących różne zawody, gdzie pod okiem doświadczonych warsztatowców brała udział w pokazach, eksperymentach i fascynujących doświadczeniach.
Poprzez realizację projektu młodzież nabyła wiedzę jak wykorzystać zabawę do pogłębiania wiedzy na temat historii, kultury oraz przyrody lokalnej.