Pełnienie nadzoru inwestorskiego branża drogowa przy realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1044 F Nowe Żabno – Drwalewice.