Zmiany w funkcjonowaniu poradni lekarskich

Z uwagi na wystąpienie zakażeń wśród personelu medycznego wirusem SARS-CoV-2 Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli informuje o czasowym zawieszeniu działalności poradni neurologicznej oraz diabetologiczno-interenistycznej. Zmieniają się również zasady funkcjonowania niektórych poradni przyszpitalnych.

Budynek poradni przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli (fot. WS SPZOZ w Nowej Soli)Zawieszone zostaje również funkcjonowanie poradni konsultacji anestezjologicznej.

Na realizację świadczeń w formie teleporady przechodzą natomiast poradnie specjalistyczne: endokrynologiczna, kardiologiczna, nefrologiczna, reumatologiczna, alergologiczna, neurologii dziecięcej neurochirurgiczna, kontroli stymulatorów, preluksacyjna, proktologiczno-stomijna. Pozostałe poradnie są dostępne dla pacjentów na dotychczasowych zasadach.

Taka sytuacja potrwa do odwołania.

Rejestracje do wszystkich poradni specjalistycznych odbywają się tylko telefonicznie.

EDIT! 26 października dyrektor nowosolskiej lecznicy poinformowała o czasowym zawieszeniu pracy poradni preluksacyjnej oraz ograniczeniu działalności poradni chirurgii urazowo-ortopedycznęj do obsługi przypadków ostrych, które wymagają pilnej interwencji lekarza.