Złoty jubileusz Pani Skarbnik

Jubileusz Pani Skarbnik15 września jubileusz 50-lecia pracy zawodowej obchodziła Ewa Matyla – Skarbnik Powiatu Nowosolskiego.

Ewa Matyla doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Urzędzie Miasta w Nowej Soli oraz Urzędzie Skarbowym. Od 15 lat pełni funkcję Skarbnika Powiatu Nowosolskiego.
Wyrazy uznania za wieloletnią pracę i gratulacje Pani Ewie złożyli członkowie Zarządu – Starosta Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik, Sekretarz Monika Owczarek oraz Jej najbliżsi współpracownicy – Naczelnik Finansów Gabriela Radziszewska oraz Dorota Bartkowiak