Zakup węzy pszczelej – projekt Lubuskiego Związku Pszczelarzy

Zarząd Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Lubuskiego jest realizatorem projektu pn ,,Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin  pszczelich” .

logo Lubuskiego Związku PszczelarzyRealizator Projektu dokona zakupu węzy pszczelej dobrej jakości dla pszczelarzy prowadzących swoje pasieki w wybranych powiatach na terenie województwa lubuskiego tj. powiatach: miejskim Zielona Góra, zielonogórskim, żarskim, żagańskim, nowosolskim, świebodzińskim, krośnieńskim, wschowskim oraz pszczelarzy członków LZP w Zielonej Górze z powiatów ościennych województwa lubuskiego deklarujących chęć udziału w projekcie. Zakupiona w ramach projektu węza zostanie podzielona między biorących udział w Projekcie pszczelarzy. Po umieszczeniu w rodzinach pszczelich wpłynie na poprawę zdrowotności pszczół.

Nabór będzie się odbywał w siedzibie realizatora w dniach: 4-7.07.2022r. oraz 11.07.-14.07.2022r. w godzinach od 9.30 do 13.30.

Więcej informacji oraz załączniki na stronie LZP