Wsparcie na dokumentację hałdy

Powiat otrzyma 150 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przygotowanie dokumentacji /ekspertyz w celu likwidacji dozametowskiej hałdy.  Dzięki rozszerzeniu uchwały  WFOŚiGW dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji o opracowywanie ekspertyz związanych z usuwaniem skutków zanieczyszczeń środowiska Powiat   otrzyma  do 50 % kosztów zadania.  Jest to połowa potrzebnych środków do realizacji I etapu tj. przygotowania dokumentacji, do zadania pn. „Likwidacja hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli wpisanej na listę bomb ekologicznych”. Pozostałą część, Powiat planuje ubiegać  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem jest powstanie dokumentu, w którym hałda, zostanie szczegółowo opisana. Przeprowadzenie badań i analiz, pozwoli m.in. na dokładne określenie z czego składa się hałda, jaka jest ilość masy, jak głęboko zalega w ziemi. Te informacje pozwolą określić najlepszą metodę jej neutralizacji.