Wojewoda Lubuski odwołał zakaz wstępu do lasu

Kto się wybiera na spacer po lesie? To już możliwe! Wojewoda Lubuski wydał rozporządzenie, które znosi zakaz wstępu do lasu z powodu ASF. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasad bioasekuracji.

Afrykański Pomór Świń to temat wciąż aktualny. Teren Powiatu Nowosolskiego nadal objęty jest czerwoną strefą. Zgodnie z rozporządzenie Wojewody również gmina Sława w powiecie wschowskim, gminy: Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim, powiat zielonogórski i miasto Zielona Góra, powiat żarski, powiat żagański, gmina Skąpe, część gmin Zbąszynek, Szczaniec Świebodzin w powiecie świebodzińskim należą do obszaru skażonego.

Służby wojewody apelują jednak o zachowanie ostrożności podczas spacerów po lesie. Z kolei rolnikom oraz hodowcom przypominają o stosowaniu się do zasad bioasekuracji:

 1. zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, wymagane jest podwójne ogrodzenie (min. wysokość 1,5 m, podmurówka lub wykopany krawężnik);
 2. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 3. przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
 4. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 5. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 6. utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
 7. zapewnienie aby:
  1. osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  2. do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
  3. osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;
 8. posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego: dokumentację przestrzegania wymagań określonych w pkt 2–4, rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie, program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami, zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia;
 9. zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób;
 10. utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.