Weź udział w bezpłatnym webinarze Programu Fundusze Europejskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze organizuje webinar poświęcony Działaniu 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Webinar odbędzie się w dniu 31 lipca 2023 r. (poniedziałek) i rozpocznie się o godzinie 10:00, trwając do godziny 11:30. Spotkanie online będzie dostępne na platformie ClickMeeting, co pozwoli uczestnikom na wygodny dostęp i udział w webinarium.

Głównym celem tego wydarzenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie oferuje Działanie 6.13 Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w zakresie usług społecznych i zdrowotnych. W trakcie webinaru omówione zostaną m.in. kluczowe informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) oraz kryteriów wyboru projektów.

Adresaci webinaru to przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, podmiotów działających w sektorze zdrowia i opieki społecznej, jak również osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia na rozwijanie i wdrażanie projektów w zakresie usług społecznych i zdrowotnych.

Aby wziąć udział w webinarium, prosimy o dokonanie rejestracji na stronie internetowej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo informacje dotyczące dostępu do spotkania online na platformie ClickMeeting.

Zgłoszenia można składać do 30 lipca 2023 r.