Ważne zmiany dla Rady Seniorów

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym. Zmiany mają dotyczyć m. in. powołania i funkcjonowania powiatowych rad seniorów.

Posiedzenie Rady Seniorów Temat ten wywoła duże zainteresowanie podczas ostatniego posiedzenia Rady Seniorów. Przewodnicząca Halina Napieralska-Pruska i Wiceprzewodniczący Jerzy Rybacki podkreślają, że są to zmiany, na które czekały rady w całym kraju!
Jak zapowiedziały Starosta Iwona Brzozowska oraz Członek Zarządu Sylwia Wojtasik temat szerzej będą omawiane po wejściu ustawy w życie.
Pierwsze w tym roku posiedzenie było także okazją do refleksji na temat działań zrealizowanych w 2022 roku, nawiązywano również do tematu współpracy z seniorami z Niemiec oraz planowanej wizyty podczas obchodów dni seniora w zaprzyjaźnionych Radach Seniorów. Rozmawiano także o inicjatywach skierowanych do seniorów na terenie gmin.