W powiatowych szkołach trwają przygotowania do powrotu uczniów

W powiatowych szkołach trwają przygotowania do powrotu uczniów.Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne dla placówek w nowym roku szkolnym. Dyrektorzy szkół Powiatu Nowosolskiego pracują nad ich wdrożeniem.

We wtorek 25 sierpnia w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół poświęcone temu tematowi. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście – przedstawiciel biura ds. transportu zbiorowego Urzędu Miasta w Nowej Soli, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Nowej Soli oraz członkowie Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosolskiego.

Wytyczne i regulaminy

O kwestiach związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym mówiła Anna Roskwitalska, dyrektor PSSE w Nowej Soli. Jedną z najważniejszych w najbliższych dniach kwestii będzie wdrożenie procedur, które pozwolą minimalizować ryzyko zachorowania w szkołach, m. in. dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów, dostęp do środków ochrony osobistej.

Pracę szkół Powiatu Nowosolskiego szczegółowo będą określały wewnętrzne regulaminy, które zostaną dostosowanie do możliwości i potrzeb placówek.

W drodze do szkoły

Ważnym tematem, który jest związany z powrotem uczniów do szkół, jest kwestia komunikacji zbiorowej. Przypomnę, że wytyczne ministerstwa ograniczają liczbę pasażerów w autobusach. Zarząd Powiatu podjął rozmowy w tym temacie, w wyniku których na 3 liniach w godzinach szczytu będą jeździły dodatkowe autobusy. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i jeśli pojawi się taka potrzeba przewoźnik będzie wprowadzał zmiany w rozkładzie.

Jak poinformował Marcin Słoński z biura ds. transportu zbiorowego prowadzone są rozmowy również z prywatnymi przewoźnikami. Niektórzy w czasie epidemii zawiesili przewozy, jednak deklarują ich wznowienie od września.