W Gminie Nowe Miasteczko powstanie ok. 8 km dróg transportu rolnego

Powiat Nowosolski podpisał umowę z formą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie, która będzie realizowała budowę dróg transportu rolnego na terenie wsi Konin, Szyba i Popęszyce. Na realizację inwestycji wykonawca ma 8 miesięcy. Wartość zadania to 6 920 891 zł.

Rozpoczynająca się właśnie inwestycja to już ostatni etap projektu, który zainicjowany został w poprzedniej kadencji. Jego wartość to blisko 10 mln zł. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Słowa podziękowania należą się Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Agnieszce Foltyn-Kupny oraz Pani Monice Ostrowskiej, która realizuje zadania związane z tym projektem. Sam projekt wymagał wiele pracy, a przychylność PROW i fakt, że udało nam się pozyskać aż tyle pieniędzy na realizację dróg w ramach tego zadania to wartość dodana dla mieszkańców – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.

Obecna na spotkaniu Burmistrz Danuta Wojtasik przypomniała, że już w 2015 roku gmina wyszła z inicjatywą realizacji projektu scaleniowego w obrębie wsi Konin, Szyba, Popęszczyce. Powiat Nowosolski miał już doświadczenie w realizacji tego typu działań – wcześniej projekt scalania gruntów realizowany był na trenie Gminy Bytom Odrzański.

Scalania na terenie gminy Nowe Miasteczko miało jednak o wiele większy zasięg. Projektem zostały objęte 683 działki ze wsi Szyba, Konin i Popęszyce. Obszar scalania obejmuje tereny o powierzchni 1223,8760 ha. Powierzchnia objęta scaleniem stanowi 100 % obszaru rolniczej powierzchni produkcyjnej.