W gminie Nowe Miasteczko chcą scalać grunty

Rolnicy z dwóch obrębów geodezyjnych gminy Nowe Miasteczko chcą scalać grunty rolne. W tym celu w lipcu br. burmistrz Nowego Miasteczka, Danuta Wojtasik wraz z sołtysem Popęszyc Piotrem Dudziakiem, złożyli w starostwie stosowne dokumenty i zawnioskowali o wszczęcie procedury w celu scalenia gruntów w obrębie miejscowości Popęszyce, Konin i Szyba.  Pod wnioskiem podpisało się blisko 100 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 1015 ha.

Głównym celem scalania jest racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów oraz tworzenie warunków do poprawy struktury obszarowej gospodarstw, tj. m.in. uporządkowanie ilości i wielkości działek.  W związku z tym rolnicy mają możliwość bardziej efektywnie, lepiej zarządzać swoim majątkiem i swoimi gospodarstwami. Ponadto zadanie to ma pozwolić na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także zapewnić każdej działce ewidencyjnej wydzielonej w wyniku scalenia gruntów dostęp do drogi publicznej. Scalanie dotyczy przede wszystkim gruntów rolnych i leśnych.

W ubiegłym roku dzięki 2.468.728,93 zł  dofinansowania  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomyślnie scalono grunty w gminie Bytom Odrzański. W projekcie uczestniczyło 35 gospodarstw z Tarnowa Byckiego, które zgłosiły do scalenia 502 działki o łącznej powierzchni 639,6724 ha ( w tym użytki rolne – 486,81 ha i grunty leśne – 28,88 ha). Po zakończonym procesie liczba działek zmniejszyła się do 450, a gospodarze zyskali blisko 4,5 km dróg dojazdowych do swoich pól.

Projekt scaleniowy Popęszyce, Konin jest czwartym na liście zgłoszonych, oczekujących na akceptację w urzędzie wojewódzkim i jeśli taką uzyska, jego realizacja nastąpi najprawdopodobniej za ok. 3 lata.