UWAGA – ZMIANA PRZEPISÓW w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Urząd Morski w Szczecinie zajmuje się obecnie budową i wdrożeniem elektronicznego ogólnokrajowego rejestru pn. REJA24.

Nowe przepisy zakładają uproszczenie i uporządkowanie obecnego stanu, tak aby rejestracja była możliwie prosta i szybka. Rejestr ma być prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej.

Dokument rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Ponadto nowe regulacje mają stworzyć mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwić wykrywanie sprawców tych przestępstw.

Obowiązkowi rejestracji będzie podlegać:
  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż
    7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Osoby, które posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, w oparciu o art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m będą prowadzić starostwa i właściwe polskie związki sportowe w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 i 1600 oraz z 2018 r., poz. 650)

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej będzie można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym, w tym również w formie elektronicznej.