Uroczysty apel z okazji Święta Policji

W środę – 25 lipca br. funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli obchodzili Święto Policji. Powiat Nowosolski podczas uroczystości reprezentowała Łucja Wojewódzka – Członek Zarządu. Podczas apelu zostało odczytane Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu srebrnego medalu za długoletnią służbę dla kom. Roberta Perlaka – Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji. Następnie odznaczono i awansowano policjantów. Komendant insp. Grzegorz Karpiński podziękował funkcjonariuszom za sumienną pracę, a przedstawicielom lokalnych samorządów za dotychczasową współpracę i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez nowosolską Policję. Święto było też okazją do przekazania policjantom radiowozu z wideorejestratorem. Został on zakupiony w ramach projektu Komendy Głównej Policji „Bezpieczeństwo na drogach – nowoczesny sprzęt dla Policji Polskiej”, realizowanego ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

foto: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.