Umowy podpisane. Ruszają inwestycje na powiatowych drogach

W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli zostały podpisane umowy na rozbudowę drogi Jesiona – Tatarki etap II oraz przebudowę ul. Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej w Nowej Soli.

podpisanie umów na realizację powiatowych inwestycji drogowychPrzedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa będzie realizowało dwie największe inwestycje drogowe Powiatu Nowosolskiego. Głogowska firma wygrała przetarg na rozbudowę drogi Jesiona – Tatarki oraz przebudowę ulic na nowosolskiej strefie.

W ubiegłym tygodniu Starosta Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Skarbnik Ewa Matyla podpisali umowy na realizacje obu inwestycji.

Jesiona – Tatarki II

Zakres inwestycji realizowanej na drodze powiatowej w Gminie Kolsko obejmuje wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni i poszerzenie jej do 6 metrów, przebudowę istniejącego sytemu odwodnienia drogi oraz przebudowę lub budowę zjazdów do dróg publicznych. Wzdłuż jezdni w kierunku miejscowości Tatarki zostanie wybudowana droga pieszo-rowerowa. Prace będą prowadzone na odcinku 1,5 km od miejsca zakończenia etapu I do granic miejscowości Tatarki.

Wartość zadania to 2 360 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70 proc. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Powiatu oraz dotacji celowej przekazanej przez Gminę Kolsko.

Przemysłowa, Konstruktorów, Zielonogórska

W ramach inwestycji, która Powiat Nowosolski realizuje w ramach współpracy z Miastem Nowa Sól,wyremontowane zostanie blisko 3,5-kilometrowy odcinek jezdni na terenie miasta – ul. Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej. Skrzyżowanie ul. Konstruktorów i Przemysłowej będzie miało formę wzniesioną, planowane jest także doświetlenie jednego ze skrzyżowań w ul. Zielonogórskiej.

Wartość zadania to 2 690 tys. zł. Również na to zadanie Powiat Nowosolski otrzymał 70% dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

flaga i godło Polski