Umowy na drogi podpisane

Wczoraj – 22 marca br., w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak podpisał umowy na remont dróg w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Do dofinansowania z programu zakwalifikowały się dwa projekty złożone przez starostwo: „Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052 F Lubieszów – Studzieniec”.
W sumie wojewoda Władysław Dajczak podpisał umowy z zarządzającymi 7 powiatami i 14 gminami, w tym z powiatu nowosolskiego: Nową Solą o statusie miejskim i wiejskim, Otyniem i Nowym Miasteczkiem.

Pena lista zakwalifikowanych wniosków Lista wniosków