Umowa na przebudowę ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim podpisana

Samorządowa współpraca sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter od 12 lat zabiegał o przebudowę ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim. Dzięki partnerskiej współpracy Powiatu Nowosolskiego i Gminy inwestycja ta staje się faktem.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego podpisał umowę z wykonawcą inwestycji W piątek 2 czerwca 2023 Zarząd Powiatu Nowosolskiego: Starosta Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Skarbnik Powiatu Emil Chwiałkowski podpisali umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego w Głogowie. W spotkaniu z przedstawicielem firmy uczestniczył również Burmistrz Jacek Sauter.
Przypomnijmy, zadanie ma obejmować rozbudowę drogi powiatowej w granicach miejscowości Bytom Odrzański. Długość przebudowywanego odcinka to ok. 600 metrów. Rozbudowa przewiduje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i chodników, a następnie budowę pełnej konstrukcji jezdni, budowę chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmuje również przebudowę 5 skrzyżowań z drogami gminnymi.
Firma z Głogowa ma przebudować drogę za 6,9 mln zł. Na realizację zadania Powiat Nowosolski pozyskał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny zapewnia Gmina Bytom Odrzański.