Umowa na drogę do Królikowic podpisana

W nowosolskim starostwie została podpisana umowa na “Rozbudowę drogi powiatowej nr 1435 F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański”. Inwestycję będzie realizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa. Wartość zadania to 17 112 961 zł.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj-wybuduj do końca listopada 2026 roku. Pierwszy etap – praca nad projektem rozbudowy potrwa do 18 miesięcy. Choć już dziś wykonawca zapowiada, że dołoży starań, aby etap projektowania zakończył się jak najszybciej.

W ramach zadania nawierzchnia drogi zostanie wzmocniona, powstanie jednostronny chodnik, pobocza, zatoka autobusowa, oświetlenie uliczne oraz odwodnienie. Przydrożne rowy zostaną reprofilowane, co pozwoli na sprawne odwodnienie pasa drogowego. Planowana jest także budowa zjazdów oraz wysp spowalniających z azylem dla pieszych.

Na realizację inwestycji Powiat Nowosolski otrzymał 60% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład władny do zadania zapewnia Gmina Bytom Odrzańskim, którą podczas spotkania z wykonawcą reprezentował Burmistrz Jacek Sauter.