Tu możesz uzyskać pomoc!

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem –  możesz otrzymać bezpłatną pomoc, np. informację prawną, wsparcie psychologa lub terapeuty, pomoc materialną i finansową. Lokalny punkt pomocy działa także w Nowej Soli.

Plakat informacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - adresy lokalnych punktów pomocy