Szansa na staż z PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosolskim (2019)”. Trwa jeszcze nabór uczestników do udziału w płatnych stażach u pracodawców.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosolskim.

 

Uczestnicy projektu:

✅ osoby powyżej 50 roku życia,

✅ kobiety,

✅ osoby z niepełnosprawnościami,

✅ osoby długotrwale bezrobotne,

✅ osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

? staż – 125 osób,

? refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 10 osób (nabór zakończony),

? jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 30 osób (nabór zakończony)

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje osobiście lub telefonicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, ul. Staszica 1c :

☎  staże – pok. 304, tel. (68) 388 03 25

☎  jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – pok. 211, tel. (68) 388 03 23

☎  refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pok. 211, tel. (68) 388 03 23.

Projekt potrwa do końca roku. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał na jego realizacje dofinansowanie w wysokości 1 476 375 zł.