Starosta Nowosolski informuje o wolnym stanowisku Skarbnika Powiatu Nowosolskiego.

Treść informacji