Stan wody w Odrze i wałów jest monitorowany

Kładka nad portem w Nowej SoliDziś stan wody w nowosolskim porcie wynosi 362 cm (dane z godz. 6.00). Stan ostrzegawczy, który dla Nowej Soli wynosi 400 cm, nie został jeszcze przekroczony.

Według prognozy IMGW-PIB  – Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu w sobotę 27 lutego 2021 r. stan wody na Odrze w Nowej Soli może osiągnąć 366 cm, a w niedzielę 28 lutego – 365 cm.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli przeprowadził monitoring wałów przeciwpowodziowych na Odrze i Czarnej Strudze.