Środa z profilaktyką w NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi cykliczne przedsięwzięcie „Środa z profilaktyką”, które dostarcza wiedzy i praktycznych rad dla każdego, kto chce zdrowo żyć i zapobiegać chorobom.

Każda środa to inny, ważny aspekt zdrowia:

– zapobieganie chorób cywilizacyjnych w tym cukrzycy i otyłości;

– działania na rzecz własnego zdrowia;

– odpowiedzialność za zdrowie;

– dostarczenie wiedzy ze sprawdzonych źródeł, współpraca z ekspertami z różnych dziedzin;

– współdziałanie z organizacjami pacjenckimi;

– tematyka zdrowotna dotycząca wszystkich grup wiekowych;

– zachęcenie do badań profilaktycznych w ramach bezpłatnych programów profilaktycznych NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Informacje o akcji „Środa z profilaktyką” można śledzić na stronie internetowej NFZ:
https://akademia.nfz.gov.pl

Mając na uwadze Państwa dobry stan zdrowia zachęcamy do śledzenia strony internetowej NFZ w tym działań związanych ze „Środa z profilaktyką”.