Spotkanie z Rektorem PWSZ W Sulechowie

Zarząd Powiatu Nowosolskiego spotkał się z JM Rektorem PWSZ
w Sulechowie prof. Marianem Miłkiem.

Głównym tematem spotkania była współpraca powiatu z uczelnią w zakresie realizacji szeroko pojętego wsparcia uczelni w kształceniu zawodowym młodego pokolenia. Omówiono zakres współpracy przy wspólnych przedsięwzięciach projektowych, a szczególnie praktyki zawodowe.

Następnie Pan Rektor spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych. Przedstawił aktualne kierunki kształcenia na uczelni oraz zaprezentował  ofertę współpracy podczas realizacji projektów szkoleniowych dla młodzieży z powiatu nowosolskiego.