Społeczne remedium dla DPS w Kożuchowie

Powiat Nowosolski, którego jednostką organizacyjną jest Dom Opieki Społecznej w Kożuchowie, złożył wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu pt „Społeczne remedium” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Bezpośrednim grantodawcą projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

– W ramach projektu będzie możliwe przyznanie 3 miesięcznych dodatków finansowych dla pracowników bezpośrednio pracującymi z mieszkańcami DPS, zakup i przeprowadzenie testów genetycznych, środki ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio pracujący z mieszkańcami – poinformowała Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Wnioskowana kwota wsparcia to 309.660 zł.

– Wcześniej kożuchowski DPS otrzymał wsparcie z programu EGIDA w wysokości 160.775 zł. Środki te przeznaczone zostały także w całości na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia w placówce choroby COVID-19 – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.