Seniorzy podziękowali za wsparcie

“Za wsparcie i patronowanie naszej imprezie – Dniu Seniora” dziękowali Staroście Nowosolskiemu Waldemarowi Wrześniakowi przedstawiciele Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli. Starosta spotkał się wczoraj z przewodniczącą Marią Szulc-Potocką oraz zastępcą Kazimierzem Zielińskim. Otrzymał pisemne podziękowania i życzenia sukcesów w pracy.