Rozporządzenie znoszące strefę ogniska ptasiej grypy w Konradowie

W załączeniu Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 07.04.2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra. Wydane rozporządzenie znosi strefy w ostatnim na terenie woj. lubuskiego ognisku choroby w m. Konradowo.
Na podstawie informacji uzyskanych od Powiatowego Lekarza Weterynarii informujemy, że obecnie można wypuszczać drób na podwórka, ale należy go zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z dzikim ptactwem. Również pasza i woda powinny być chronione przed dostępem dzikiego ptactwa. Odwołany został zakaz sprzedaży jaj.

[attachments template=small-list include=”8097″]