Rozpoczyna się rozbudowa drogi

Planowana na ten rok inwestycja polegająca na rozbudowie drogi nr 1052F Lubieszów Studzieniec właśnie się rozpoczyna. Podpisano umowę z wykonawcą, a roboty mają się zacząć jeszcze w maju. Wartość inwestycji to 5.155.196,53 zł brutto. Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiat Nowosolski przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019, a także środków Gminy Kożuchów, Gminy Nowa Sól oraz Gminy Nowa Sól – Miasto.
Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy ma być skończony do 30 października 2016 r. Do tego czasu w miejscowości Studzieniec zostanie wybudowany nowy obiekt mostowy, poszerzona jezdnia z 4,5 do 6m na odcinku około 1,5 km, zbudowane zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, progi zwalniające i chodniki, a także kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem do rzeki.
W Lubieszowie natomiast zaplanowano przebudowę odcinków drogi o łącznej długości około 1,5 km.
Odcinek I Od wiaduktu drogowego węzeł z trasą S3 do przepustu na rzece Kożuszna odcinek około 0,4km.
1. Odnowa nawierzchni ścieralnej.
2. Budowa obustronnych chodników.
3. Remont przepustu na rzece Kożuszna.
Odcinek II Od przepustu na rzece Kożuszna do obrębu szkoły odcinek ok. 0,7km.
1. Budowa obustronnych chodników łączących się z istniejącymi chodnikami.
Odcinek III Od skrzyżowania z drogą gminną do przebudowanego odcinka wykonanego w 2010r. odcinek około 0,4km
1. Odnowa nawierzchni ścieralnej.
2. Budowa brakującego odcinku jednostronnego chodnika który połączy wieś Lubieszów ze Studzieńcem.

Drugi etap inwestycji planowany jest do wykonania w roku 2018 i będzie on obejmował odcinek drogi w Studzieńcu o długości około 0,8 km. Ponadto zaplanowano budowę nowego obiektu mostowego, poszerzenie jezdni, budowę zatok, przejść dla pieszych i progów zwalniających.

Na zdjęciu: Umowę na rozbudowę drogi podpisali: Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner, Skarbnik Powiatu Ewa Matyla oraz przedstawiciel firmy Kontrakt Karol Jankowski.