Rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Nowosolskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Nowosolskiego do udziału w konsultacjach projektu  „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Wymagane konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 9 do 23 września 2022 r.          

Projekt „Programu współpracy…” oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Nowosolskiego w Informatorze Organizacji Pozarządowych, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

Wypełniony formularz konsultacji można  złożyć w terminie  od 9  do 23 września  2022 r.

  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 67 -100 Nowa Sól,
  • osobiście do Biura Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3,
  • e-mailem: poczta@powiat-nowosolski.pl