Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny

1 września w całym kraju ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, który obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne) jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Spis prowadzony przez GUS, potrwa do końca listopada i udział w nim jest obowiązkowy.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą:

  • uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,
  • chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół,
  • utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej kultury rolnej (zgodnie z normami).

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl/ lub telefonicznie dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefonicznie lub bezpośrednio w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.