Ptasia grypa za miedzą. Zgłoś drób do PIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu ogniska grypy u drobiu przyzagrodowego w powiecie żarskim. Do 22 lutego 2021 r. osoby utrzymujące drób na własne potrzeby muszą zaktualizować zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Zagrożenie wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie nowosolskim jest realne. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli apeluje do hodowców o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego.

Drób przyzagrodowy należy zabezpieczyć przed kontaktem z dzikim ptactwem tj.

  • karma i woda powinny być w pomieszczeniu,
  • do obsługi należy stosować odrębną odzież i obuwie,
  •  drób najlepiej utrzymywać w kurnikach,
  • przed wejściem do kurnika zapewnić matę dezynfekującą,
  • zabezpieczyć paszę i ściółkę przed dostępem gryzoni,
  • prowadzić spis drobiu.

Osoby utrzymujące drób przyzagrodowy mają obowiązek zgłaszania tego do PIW. Aktualizacji zgłoszenia należy dokonać do 22 lutego 2021.

Fermy drobiu mają obowiązek

  • zgłaszać do PLW każde wstawienie drobiu (brak zgłoszeń jest uchybieniem rzutującym na spełnienie warunków w zakresie bioasekuracji i ewentualne przyznanie odszkodowania),
  • bieżąca analiza spożycia pasz i wody przez drób, upadków i innych objawów grypy ptaków.

Przypominamy, że każdy przypadek wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, znalezienie chorych lub padłych ptaków dzikich oraz padłego drobiu należy natychmiast zgłosić do odpowiednich osób lub instytucji – lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii, włodarzy miast/gmin lub policji.

Karta do aktualizacji zgłoszenia PLW