Przed nami remont ul. Staszica w Nowej Soli

Powiat Nowosolski podpisał umowę z firmą Strabag Infrastruktura Południe, która będzie realizowała inwestycję na ul. Staszica w Nowej Soli.

W ramach zadania na odcinku od Rona Dozametu do Ronda Solidarności m. in. zostanie położny nowy dywanik asfaltowy (z zakresu inwestycji wyłączone są skrzyżowania/ronda). Chodniki z masy bitumicznej zostaną zastąpione kostką, a na wiadukcie nową nawierzchnią z żywicy syntetycznej. Wykonawca ma 6 miesięcy na realizację zaplanowanych prac.

Wartość zadania to 2 226 513 zł. Na jego realizację Powiat pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.