Trwają prace na drodze Czasław – Książ Śląski

Trwają intensywne prace na drodze Czasław - Książ ŚląskiPomiędzy Książem Śląskim i Czasławiem powstaje droga z prawdziwego zdarzenia. – Niedawno podjęto decyzję o kontynuacji budowy tej drogi aż do miejscowości Książ Śląski (gmina Kożuchów) o dodatkowy odcinek 352 m – poinformowała Starosta Iwona Brzozowska.

Od dwóch tygodni trwają intensywne prace przy budowie asfaltowej drogi łączącej Czasław (gmina Otyń) i Książ Śląski (gmina Kożuchów). 2-kilometrowy odcinek drogi realizowany jest w ramach współpracy Powiatu z Nadleśnictwem Nowa Sól i Gminą Otyń.
Starosta Iwona Brzozowska spotkała się z A. Staroszczukiem i M. Jelinkiem, aby omówić zakres prac i harmonogram inwestycjiNa odcinku tym wykonany zostanie pas drogowy z nawierzchni bitumicznej i gruntowego pobocza. Ponieważ obecnie droga nie przebiega w całości w działce drogowej pas drogowy musiał zostać przesunięty (dotyczy to przede wszystkim odcinka przed płytami betonowymi). Warto podkreślić, że inwestycja będzie kontynuowana do wjazdu do miejscowości Książ Śląski. Decyzję tę poprzedziło spotkanie z mieszkańcami i radnymi – Radnym Powiatu Andrzejem Staroszczukiem oraz Radnym Gminy Marcinem Jelinkiem.
W ubiegłym tygodniu Starosta spotkała się z kożuchowskimi radnymi, aby omówić harmonogram trwającej inwestycji.