Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli – informacje dla obywateli Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli przygotował informacje dla przyjezdnych z Ukrainy, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Aktualne komunikaty można znaleźć na stronie urzędu PUP w Nowej Soli oraz grupie na FB “Pomoc Ukrainie – Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli”.

Informacje udzielane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli

Informacje udzielane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli

Umowa o_pracę – dwujezyczna

Osoby, które do tej pory tego nie zrobiły, zachęcamy do wypełnienia ankiety.

ankieta