Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 11 października 2018 r. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Członek Zarządu  Łucja Wojewódzka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – Bogumiła Sadowa wraz z pracownikiem oświaty  p. Bożeną Zimną uczestniczyli w uroczystościach obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Tym razem gospodarzem była Pani Aleksandra Grządko – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli.

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczyciła Pani  Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz   Wicekurator Oświaty  w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pan Krzysztof Słapczyński Dyrektor Delegatury  Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze .

Starosta Nowosolski w swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom i pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi za trud i wysiłek włożony w swoją codzienną pracę, za aktywność i zaangażowanie oraz życzył wytrwałości w dążeniu do celu.

Oprócz licznych  bogatych występów artystycznych – muzycznych i tanecznych przygotowanych przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego, nastąpiła część oficjalna – wręczenie nagród wyróżnionym nauczycielom z powiatowych placówek oświatowych. W tym roku nagrody Starosty Nowosolskiego otrzymało 29 osób.

 Gratulujemy wszystkim wyróżnionym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty.