Powiatowe święto strażaków

W piątek 31 maja w samo południe na pl. Floriana w Nowej Soli odbyły się apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Wydarzenie poprzedziła msza w kościele św. Michała Archanioła w intencji strażaków.

Dzień Strażaka to uroczystość dedykowana strażakom z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, ale również druhom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W uroczystości uczestniczyli Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Suski, Radni Powiatu Nowosolskiego – Bogumiła Ulanowska, Marcin Kula, Łukasz Kempa oraz radni-strażacy Jarosław Intek i Andrzej Staroszczuk, przedstawiciele miasta Nowa Sól – Prezydent Wadim Tyszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Petreczko, zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Lesław Gliński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowej Soli dh Andrzej Ogrodnik, ks. Kan, dr Andrzej Oczachowski – kapelan nowosolskich strażaków, Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli insp. Grzegorz Karpińki, byli komendanci i funkcjonariusze PSP, przedstawiciele OSP wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy i sympatycy straży pożarnej.

Uroczysty apel to okazja, żeby podziękować strażakom za trud i zaangażowanie, z którym niosą pomoc innym ludziom. Uczestnicy uroczystości mieli okazje usłyszeć słowo „dziękuję”, ale również otrzymać odznaczenia, nagrody i awanse.

ODZNACZENI I AWANSOWANI FUNKCJONARIUSZE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ SOLI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę funkcjonariuszy:

 • mł. kpt. Marcin KAPROŃ,
 • st.ogn. Sebastian GRACZ.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej funkcjonariuszy:

 • st.ogn. Wanda BOGACZ,
 • mł. kpt. Marcin KAPROŃ,
 • asp. Michał CZEKAŁOWSKI.

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego odznaczył:

– Medalem Srebrnym Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

 • st.asp. Michał GÓRNICKI,
 • mł.asp. Krzysztof BARTLEWSKI.      

– Medalem Brązowym Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

 • mł.ogn. Robert MASIARZ,
 • ogn. Daniel KILJANEK,
 • asp. Paweł DERKOWSKI.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2019r.

 • stopień kapitana  – mł.kpt. Tomaszowi LEWANDOWSKIEMU

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2019r.:

– stopień starszego aspiranta

 • asp. Pawłowi DERKOWSKIEMU
 • asp. Michałowi GÓRNICKIEMU

– stopień aspiranta

 • mł.asp. Pawłowi DĄBROWSKIEMU

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2019r.:

– stopień starszego ogniomistrza

 • ogn. Pawłowi BEDNARZOWI

– stopień ogniomistrza

 • mł.ogn. Danielowi KILJANKOWI

– stopień młodszego ogniomistrza

 • sekc. Danielowi MORYSONOWI
 • sekc. Robertowi MASIARZOWI

– stopień sekcyjnego

 • str. Mateuszowi LIPIŃSKIEMU

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli mianował z dniem 1 lipca 2019 roku na stanowisko:

 • – dowódca sekcji –  st.asp. Pawła DERKOWSKIEGO,
 • – dowódca zastępu – mł.asp. Krzysztofa BARTLEWSKIEGO,
 • – dyżurny stanowiska kierowania – mł.asp. Grzegorza DUBOWSKIEGO,
 • – operator sprzętu specjalnego – ogn. Marcina KALICIAKA,
 • – dyspozytor – mł.ogn. Wojciecha ROZYNKA,
 • – starszy ratownik-kierowca – mł.ogn. Tomasza ZAGUŁĘ.