Powiatowe święto nauczycieli

W minioną środę, 14 października br. nauczyciele z placówek oświatowych podległych powiatowi nowosolskiemu, w towarzystwie władz samorządowych oraz uczniów, obchodzili swoje święto – Dzień Edukacji Narodowej.  Gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 „Spożywczak” w Nowej Soli.

W imieniu władz powiatu, wicestarosta Robert Paluch oraz członek Zarządu Powiatu Andrzej Ogrodnik, podziękowali nauczycielom za wkład pracy w edukowanie i wychowanie młodego pokolenia, za ciekawe pomysły i inicjatywy, dzięki którym szkoła staje się przyjaznym miejscem.

Obchody uświetnił program artystyczny przygotowany przez młodzież uczniów „Spożywczaka”.

Tradycyjnie, jak co roku wyróżniający się nauczyciele, którzy odznaczyli się szczególnym zaangażowaniem w pracę z uczniami zostali uhonorowani nagrodą Starosty Nowosolskiego.

Wyróżnieni pedagodzy:

Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego – Ewa Zacłona, Magdalena Bilska,Małgorzata Lewczyk, Barbara Korowacka;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” – Grzegorz Königsberg, Urszula Chorążyk, Joanna Elżbieta Rosłon, Agnieszka Sawicka, Iwona Maria Wolańczyk – Nowicka, Robert Karpowicz, Edward Szwec, Tadeusz Marian Zacłona;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 „Nitki” – Regina Wąwoźna, Katarzyna Perszke, Dariusz Giedziun;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Odlewniak” – Agnieszka Kędzierska – Skórska, Małgorzata Ratajczak;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 „Spożywczak” – Iwona Małczak, Grażyna Przystupa, Dorota Piechowiak;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Kożuchów – Irena Szwarc, Monika Zabrocka;

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Jolanta Kaczkiełło – Ostrowska, Aneta Nawrot, Aleksandra Kucaj, Kinga Pietrzak, Beata Joanna Walendowska;

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Małgorzata Karimow, Iwona Tudorow – Kubicka.