Powiat ułatwia mieszkańcom dostęp do map

9 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbył briefing prasowy poświęcony dwóm realizowanym przez Powiat projektom związanym z informatyzacją zasobów geodezyjnych i kartograficznych. W spotkaniu z mediami uczestniczyli: Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Starostwa Katarzyna Dzieńdziura, Naczelnik Wydział Geodezji Starostwa Agnieszka Foltyn-Kupny oraz Geodeta Powiatowy Lesław Kuczyński.
Pierwszy z projektów pt. „Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności” zakończył się pod koniec ubiegłego roku. Był dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i zajął drugie miejsce na liście rankingowej. Wartość projektu to ponad 1,1 mln zł, z czego 955,8 tys. zł stanowiło dofinansowanie. Ubieganie się o te środki to była inicjatywa własna powiatu. Z takiej możliwości skorzystały tylko dwa powiaty lubuskie.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu nowosolskiego. Stworzony w ramach realizacji zadania system będzie bardzo przydatny rzeczoznawcom, geodetom, komornikom. Dzięki niemu można korzystać z zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną przez całą dobę. Żeby pozyskać np. mapy lub wypisy z rejestru gruntów wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie. W czasie kiedy pracownik będzie wniosek weryfikował, trzeba uiścić opłatę i odebrać dokumenty. To znacznie skróci czas oczekiwania. Można też skorzystać z tzw. i-kiosków, które znajdują się w każdym urzędzie miasta i gminy na terenie powiatu oraz w ratuszu. Dzięki nim osoby nieposiadające komputera mogą wejść bezpośrednio do systemu i uzyskać dostępne informacje. Natomiast na stronie powiatu: www.powiat-nowosolski.pl znajduje się System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, który pozwala mieszkańcom posiadającym komputer i internet w domu na dostęp on-line do aktualnej bazy zasobów geodezyjnych starostwa.
Realizacja pierwszego projektu pozwoliła Powiatowi Nowosolskiemu lepiej przygotować się do wdrażania drugiego, większego zadania, którego beneficjentem jest Związek Powiatów Lubuskich. Projekt „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” o łącznej wartości ponad 42 mln zł będzie realizowany do 2020 roku. Zapotrzebowanie Powiatu Nowosolskiego wycenione zostało na 5,5 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 4,7 mln zł.
W ramach podejmowanych przez Powiat działań, do tej pory zdigitalizowano ponad 36 tys. dokumentów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzono 7 aplikacji pozwalających na korzystanie z zasobów geodezyjnych powiatu. Ważne jest również to, że powiat posiada najbardziej aktualną bazę danych.