Powiat podzielił pieniądze dla organizacji na 2023 rok

W tym roku na realizację zadań przez organizacje pozarządowe Powiat Nowosolski przeznaczył 150 tys. zł. Kwota ta została p0dzielona na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia. W sumie dotacje przyznano na 21 projektów.

Podział pieniędzy na 2023 rok dla lokalnych organizacji był wyjątkowo trudny. W tegorocznym budżecie pula środków dla OPP to tylko 150 tys. zł. Kwota jest niższa niż w latach ubiegłych.

Pieniądze trafiły do organizacji, które z Powiatem Nowosolskim współpracowały w ubiegłych latach i co istotne prawidłowo rozliczyły się z przyznanych dotacji. W sumie Zarząd przyznał pieniądze na 20 zgłoszonych projektów i jedno tzw. zadanie powierzone.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.