Powiat Nowosolski w żółtej strefie

Od 10 października 2020 roku cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, wyjątek stanowią powiaty należące do strefy czerwonej. Co to właściwie oznacza dla mieszkańców naszego powiatu? Kiedy i dla kogo maseczki nie są obowiązkowe?

Od soboty 10 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia, obowiązujące w wybranych strefach.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

W całym kraju należy pamiętać o zasłonięciu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy.

Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność – zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

Na terenie całego kraju w lokalach gastronomicznych i restauracjach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Również w całym kraju w zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00.

Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

Na imprezach okolicznościowych np. weselach, chrzcinach itp. obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czerwonej – 50 osób, w pozostałych powiatach – 75 osób. To ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym, a więc 17 października.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W przestrzeni zamkniętej imprezy kulturalne mogą odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności – taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach plenerowych może uczestniczyć maksymalnie 100 osób (1 osoba na 5 m2). 

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności.

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Nadal obowiązuje ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Więcej łóżek w szpitalach i nowy proces koordynacji

Rząd zwiększa liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

Większa rola lekarzy POZ

Zwiększa się rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Po zmianach, lekarze będą mogli:

  • kierować pacjenta do izolacji domowej,
  • kierować pacjenta do izolatorium.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl