Powiat kręci film

Realizowane są ostatnie ujęcia do filmu promującego szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Nowosolskim.

Film promocyjny, to jedno z działań Zarządu Powiatu w celu poprawy sytuacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego, którego celem jest najbliższa rekrutacja i zachęcenie gimnazjalistów do kontynuacji nauki w naszym powiecie.

Powiatowa produkcja powstawała w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Prezentować będzie m.in. ciekawe kierunki kształcenia, osiągnięcia uczniów, kółka zainteresowań, ciekawe imprezy szkolne, współpracę ze szkołami wyższymi, współpracę zagraniczną oraz z przedsiębiorcami.

Film będzie reklamował powiatowe szkolnictwo ponadgimnazjalne na stronie internetowej starostwa oraz szkół. Efekty zobaczymy już wkrótce.