Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W czwartek, 27 września br., odbyło się trzecie w tym roku posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Starosta Waldemar Wrześniak powitał zebranych członków Komisji i zaproszonych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia. W spotkaniu, którego głównym tematem był stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu Nowosolskiego oraz współpraca instytucji i służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uczestniczyli Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pani Józefa Meissner, przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii – Pani Patrycja Baszak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Aldona Porczyńska – Nalewajko.

Następne planowane posiedzenie Przewodniczący Komisji wyznaczył na grudzień br.