Portal edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu

Portal edukacji prawnej jest źródłem informacji dla mieszkańców Powiatu Nowosolskiego nt. najczęściej pojawiających się zagadnień prawnych dnia codziennego oraz zawiera informacje o lokalnych punktach nieodpłatnej pomocy. Jego treść jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi działań z zakresu edukacji prawnej, do których zgodnie z ustawą, zobowiązane są organy administracji publicznej.
Link do portalu: //edukacja-prawna.info.pl/index.php/powiat-ns