Porady Rzecznika Konsumentów tylko na odległość

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zawiesza osobiste porady dla mieszkańców. Porady i pomoc konsumentom będą udzielane telefonicznie lub po kontakcie e-mailem lub pocztą tradycyjną. Dokumenty potrzebne do pomocy w sprawach konsumenckich można również przekazać za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów.

Do odwołania Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie w Nowej Soli nie prowadzi bezpośredniej obsługi. Jednak Pani Katarzyna Kwiatkowska przez cały czas pozostaje do dyspozycji konsumentów.

Mieszkańcy Powiatu Nowosolskiego mogą kontaktować się z Rzecznikiem Konsumentów w godzinach pracy urzędu telefonicznie i mailowo:

Tel. 48 68 458 67 29
Kom. 607 130 380
rzecznik.konsumentow@powiat-nowosolski.pl

Dokumenty niezbędne do udzielenia porad i pomoc można również przesłać pocztą tradycyjną lub zostawiać w Biurze Obsługi Interesantów.